Winkel criminaliteits training

 

 

Winkeliers en hun medewerkers zijn trots op hun werk, maar worden geconfronteerd met brute overvallen, diefstallen en meer. Criminaliteit kost de detailhandel € 1 miljard. Dit is slecht voor de winkeliers en medewerkers, slecht voor de economie en slecht voor de samenleving. Een veilig winkelklimaat leidt tot minder schade in de samenleving, minder verpaupering, sterkere sociale samenhang, meer ondernemerschap en een betere werkgelegenheid.

Het zou eenvoudiger moeten worden om de winkel en de winkelstraat te beveiligen. Op dit moment wordt de winkelier nog veel te makkelijk als enige verantwoordelijke gezien voor veiligheid in en om de winkel. Samenwerking met politie en overheid is van groot belang en kan beter. Politie moet daarbij meer prioriteit geven aan winkelcriminaliteit. 

In onze training leert u:

-     voorkomen met alle aandachtspunten zoals aandachtgevend gedrag,vragen stellen, parafraseren, samenvatten, gevoelsreflectie, verduidelijken, confronteren.

-     opvallend gedrag en ingrijpen.

-     signaleren en aanspreken.

-     aanhouden/begeleiden.

-     huisregels en toepassingen