Vaardig in Veilig in het Onderwijs

Een excellente training in het anders omgaan met agressie voor het onderwijs.


Veilig kunnen werken en jezelf ook veilig voelen binnen de organisatie waar je werkt, is belangrijk voor iedereen. Het veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om jezelf te kunnen ontwikkelen en in te kunnen spelen op alle veranderingen. Het voorkomen van agressief gedrag en het kunnen omgaan met agressie speelt hierbij een belangrijk rol. “Ik voel me zekerder en straal dat uit” – deelnemer KOI training

Conclusies:

  • Er is sprake van een sterke daling van het aantal incidenten
  • Het percentage slachtoffers daalde significant met gemiddeld 40%
  • Meer dan 90% van de deelnemers constateert een positieve gedragsverandering


Organisatie van de trainingen.
“Ik reageer rustig als een ander agressief reageert en weet welke vragen ik moet stellen om de achterliggende redenen te vinden” – deelnemer PMA training
Beide trainingen bestaan uit vier plenaire bijeenkomsten van een dagdeel. De PMA training heeft daarnaast nog per deelnemer twee individuele coachgesprekken van 2 uur. Bij beide trainingen wordt er nog een intervisie bijeenkomst per school/organisatie gepland tussen de 3de en 4de bijeenkomst. Dit zijn bijeenkomsten met maximaal 6 deelnemers.

Inhoud van de training:
Deze vaardigheidstraining is erop gericht om de deelnemers vaardigheden aan te leren om de stressreacties bij agressie te verminderen.
Hierdoor kunnen zij in een agressieve situatie pro-actief handelen. De training zet in op zelfvertrouwen en op twee praktische vaardigheden die overal en altijd kunnen worden toegepast.
Het gevoel van controle wordt enorm vergroot. Deze training is voor iedereen toegankelijk. Er wordt geen gebruik gemaakt van rollenspelen.

Deze PMA training biedt:
Informatie over hoe het brein werkt en waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Agressie ontstaat omdat de persoon die agressief is iets eerder in zijn/haar leven heeft meegemaakt wat opnieuw getriggerd wordt.
Daarna leren de deelnemers hoe ze via een vraagtechniek effectiever kunnen reageren op agressie en geweld op de werkvloer.
De deelnemers krijgen individuele coaching met als doel om te ervaren hoe het brein werkt en hun eigen triggers te herkennen en (deels) te veranderen.
 

Informatie:
Deze training is toegankelijk voor een ieder die bereid is op deze manier naar zichzelf te kijken.
Wij bieden de trainingen aan in-company. Tevens bieden wij meerdere keren per jaar de gelegenheid tot een open inschrijving.

http://www.agressievrijwerk.nl/dossiers/t/trainingsbureaus/inhoud/koi
http://www.agressievrijwerk.nl/documenten/publicaties/2015/10/01/info-vaardig-in-veilig

Onderzoek Ministerie van Binnenlandse zaken.  Download hier.

www.edumind.nl of bellen met Inge Hummel (06 28473986)
www.keuze.org of bellen met Leo Keuvelaar (06 10874314)