Sterk voor de klas

Sterk voor de klas is ontwikkeld door Keuze Opleidings Instituut en Zterk Training en Advies. "Sterk voor de klas" kunt u zien als een overkoepelende organisatie waar verschillende bedrijven in samenwerken om optimaal resultaat te krijgen. Door deze samenwerking bieden wij scholen complete onderwijs trajecten en persoonlijke coaching voor docenten, onderwijs ondersteunend personeel, management, directie, leerlingen en ouders/verzorgers getraind. Persoonlijke ontwikkeling is een kernwaarde in het onderwijs. KOI en Zterk hebben de samenwerking geoptimaliseerd Sterk voor de klasis een meerjaren traject voor docenten, OOP, leerlingen en ouders en verzorgers.

 

 

 

 

Wij trainen, begeleiden en ondersteunen iedere deelnemer groepsgewijs en indien wenselijk individueel. De cursusdagen, trainingen en zelfs onze coachingstrajecten worden op zowel theoretische als fysieke wijze aangeboden. Plezier, bewustwording en veiligheid staan hoog in ons vaandel. Als rode draad door het traject lopen de sociaal-, emotionele vaardigheden en de veiligheidsgevoelens van de deelnemers.

Docenten volgen verschillende Sterk voor de klas trainingen, ook wel bouwstenen genoemd, die een positief effect hebben op de pedagogische en didactische kwaliteiten en vooral op de valkuilen van de docent. Training en praktijk ligt nooit ver uit elkaar want de docent begeleidt de leerlingen en de ouders/verzorgers.
Leerlingen volgen samen met de klas, de docent, de ouders/verzorgers en de Voel Je Sterk trainer het programma Voel Je Sterk. Voel Je Sterk is een drie jarig programma waar leerlinge in groep 5 of 6 mee kunnen starten. Sport, spel, theorie en praktijk worden gedurende 18 trainingen afwisselend aangeboden. Ouders/ verzorgers participeren binnen het traject door hun zoon
of dochter te helpen met het maken van het Voel Je Sterk werkboek.


Het voorkomen van en adequaat reageren op lastige klassensituaties en onwenselijk gedrag is een groot onderdeel van Sterk voor de klas. Pedagogisch succesvol handelen en het veiligheidsgevoel van de docent staat gaat als een rode lijn door het traject heen. Er wordt stilgestaan bij effectieve en niet effectieve reacties op gedrag welke het veiligheidsgevoel van de leerlingen en de docenten negatief, maar ook positief kunnen beïnvloeden. Door het traject worden docenten bewuster van eigen mogelijkheden door inzicht te krijgen in kwaliteiten en valkuilen. Wij bieden u een 3 tot 4 jaren traject waarin docenten, onderwijs ondersteunend personeel en andere leerlingbegeleiders binnen uw school, tijdens verschillende studiedagen worden bijgeschoold in de diverse thema's. De sterk voor de klas trainingen worden ingezet als bouwstenen.