Ouderenzorg

Dit scholingsvoostel, waarmee wij al jaren ervaring hebben binnen de zorginstellingen, heeft zich bewezen en heeft daadwerkeijk effect op langere termijn. Wij maken met de zorginstelling een meerjaren beleidsplan zodat de doelen op het gebied van gedragsverandering en persoonlijke veiligheid behaald worden.

Scholingsvoorstel:

 1. Optimaliseren van communicatie en persoonsgerichte zorg aan mensen met dementie.
 2. Omgaan met agressie/grensoverschrijdend.MOG gedrag en vergroten van de persoonlijke veiligheid.
 3. Communicatie in relatie tot het eigen gedrag.
 4. Omgaan en herkennen van mensen met een psychiatrische ziekte.
 5. Persoonlijke weerbaarheid.
 6. Coaching on the job.
 7. Protocol ontwikkeling.
 8. Borging van het geleerde.

A. Optimaliseren van communicatie en persoonsgerichte zorg aan mensen met dementie 

Eigen regie, begrijpen en begrepen worden en wat kan iemand met demntie nog wel? Dat zijn sleutelbegrippen in ons aanbod. De training is direct toepasbaar en dekt de lading zodat medewerkers optimaal toegerust hun werk met nog meer plezier kunnen uitvoeren.

Medewerkers (uit verschillende functies/rollen) verwerven dan moderne kennis en nieuwe inzichten met betrekking tot de communicatie en beleving van dementie. Theorie van o.a. PAC bij dementie wordt afgewisseld met veel praktijk- en ervaringsoefeningen. Medewerkers worden uitgedaagd met elkaar de dialoog aan te gaan en elkaar van feedback te voorzien. Er wordt een groot beroep gedaan op actieve inbreng van de deelnemers door de gekozen werkvormen als o.a. discussies, oefeningen en voorbeelden en casussen. Ook wordt er een praktische (huis)werkopdracht gegeven. Onderwerpen die aan bod komen tijdens bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld:

 • Kennis en inzicht in de gevolgen van verschillende vormen van dementie.
 • Het ontwikkelen van een meer eenduidige manier van communiceren met mensen met dementie, passend bij dié mens en de fase van de dementie.
 • Het ontwikkelen van methoden om te ontdekken welke activiteiten bewoners met dementie als prettig en zinvol ervaren en welke interesses zij hebben?
 • Bewustwording bij medewerkers van het eigen gedrag en de consequentie hiervan voor mensen met dementie?
 • Bevorderen van een optimale communicatie met mensen met dementie en diens naasten en welke invloed heeft de medewerker daarop? Welk gedrag veroorzaakt helderheid en wat veroorzaakt verwarring in de communicatie met mensen met dementie?
 • Vrijheid en veiligheid: wat doe ik in geval van ‘verrassend’ of ‘onbegrepen’ gedrag?
 • Omgaan met agressie/ het voorkomen van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag (van klanten en hun naasten) en vergroten van de persoonlijke veiligheid.

Regelmatig komt het voor dat de problemen dusdanig ernstig zijn dat het niet lukt om de problemen voldoende op te lossen, waardoor er sprake is van bijvoorbeeld ernstige agressie. Daarmee is er een risico op letsel bij de klant, medeklanten, naasten en medewerkers.

Wanneer er sprake is van (ernstig) grensoverschrijdend gedrag is het belangrijk dat medewerkers zich bekwaam voelen om hiermee om te gaan en op een adequate manier kunnen handelen.

Het doel van deze scholing is vaardigheden leren om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en als dit toch voorkomt om hier adequaat mee om te gaan. Het betreft grensoverschrijdend gedrag van klanten en hun naasten.

Voor wie?

Eigenlijk eenieder die in contact komt met onze doelgroep zoals: Verzorgenden, leerlingen, stagiaires, verpleegkundigen, helpenden, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, behandelaren en medewerkers facilitaire dienst.

Training omgaan met agressie/persoonlijke veiligheid-weerbaarheid

Medewerkers hebben in toenemende mate te maken met lastig en ongewenst gedrag. Zij komen steeds vaker in aanraking met agressie en missen skills om hier beter mee te kunnen omgaan.

Wij zijn in staat om het persoonlijk veiligheidsgevoel te vergroten.

Doelstelling

De trainingen geven deelnemers een basis om:

 • Ontwikkeling van negatief/ ongewenst gedrag bij anderen tijdig te herkennen.
 • Beter weten om te gaan met spanningsvolle situaties en minder snel spanning en onrustgevoelens ervaren.
 • Inzicht te krijgen in gedragsprocessen, waaronder ook die van het eigen (onbewuste) gedrag.
 • Te reageren op gedrag.

Communicatie/bejegening/integriteit in relatie tot eigen gedrag

Goede de-escalatie vaardigheden hebben in grote mate te maken met het eigen gedrag, houding en persoonlijke opstelling naar de klant/client. Kortom “heb ik wel door wat ik uitstraal naar mijn omgeving? “. Bejegening en integriteit zijn een onderdeel van goede communicatie.

Bejegening.

Wie ben ik?

Wat voor type ben ik?

Hoe neem ik waar?

Hoe reageer ik?

Integriteit. Welke integriteitscode heeft de organisatie en waar staat deze kwalitatief voor. Wie zijn herkenbare medewerkers en helpen wij elkaar.

KERNWAARDEN
MENS EN ORGANISATIE
DE KRACHT VAN GROEPEN: NORMEN EN ROLLEN
TACT
GROEPSDRUK

Omgaan en herkennen van mensen met een psychiatrische ziekte

Ouderen met een psychische aandoening. Om een stuk basiskennis te vergaren omtrent veel voorkomende psychische ziektebeelden bij ouderen, zullen wij ons moeten verdiepen in de zgn. Psychopathologie (leer van psychische ziektebeelden). Hierbij is een vroege onderkenning en preventie van groot belang.

Alarmsignalen bij bepaalde ziektebeelden: Herkenning en Erkenning speelt een belangrijke rol bij het tijdig ingrijpen en handelen bij verschillende psychische ziektebeelden. Hier zal in deze module van de training uitgebreid aandacht aan worden besteed. Ook d.m.v. casuïstiek zal het herkennen van deze ziektebeelden en de stadia van handelen worden besproken en getoetst.

Veelvoorkomende ziektebeelden die o.a. aan de orde zullen komen zijn:

 • Schizofrenie
 • Stemmingsstoornis
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Verslavingsproblematiek:

Wij hebben communicatiemodellen ontwikkeld om beter om te kunnen gaan met psychiatrische ziektebeelden en verslavingsproblematiek.

WEERBARE SENIOREN

Voor de gemeente Rotterdam hebben wij een groot project mogen uitvoeren om senioren bewust te maken van hun valkuilen.:

Dat gaat zeker niet over vechten, maar hoe zij zich bewust kunnen worden van dagelijkde omstandigheden . Senioren worden vaak gezien als potentiele "zwakke"doelgroep maar het tegendeel is vaak waar. Wij hebben deelnemers bewust gemaakt van "babbeltrucs" en welke gevaren er kunnen schuilen als je de deur zomaar open doet en hoe je bijvoorbeeld veiliger geld kan pinnen. Ook gevaren binnenshuis zijn voorbij gekomen.

Ook zijn wij ( op niveau) met fysieke vaardigheden aan de slag gegaan. Kortom LEUK, NUTTIG, GEZELLIG en "IK HEB HEB HOOP GELEERD".

Wij maken graag programma's op maat