Grondstof denken

Met de grootste recycle en afval verwerker van Nederland hebben wij het programma GONDSTOFDENKEN mogen ontwikkelen.

Een tweedaagse training die in gaat op wetgeving, acceptatievoorwaarden, afvalstromen enz en gedrag zoals communicatie, klantvriendelijk handelen en conflicthantering. 

Training grondstofdenken gestart !!!
Tien beheerders en medewerkers van diverse afvalbrengstations kregen 6 februari als eerste van alle 56 ABS-medewerkers, een training grondstof denken. Deze training is ontwikkeld op verzoek van HVC in samenwerking met KOI, waarbij twee teamleiders ABS, afdeling KAM en HR input hebben geleverd. In deze eerste dag is vooral ingegaan op de inhoud. Wat is grondstof denken, welke afvalstromen zijn er, waarom is ons afval zo waardevol? Op dag 2 staat klantvriendelijk gedrag in relatie tot grondstofdenkencentraal.

"Afval is waardevol "
"Met deze training willen we alle medewerkers op de ABS’en kaders meegeven met wat HVC verstaat onder de term grondstofdenken en welk beeld we hierbij hebben. Daarnaast willen we bij de medewerkers een besef creëren hoe waardevol het afval is. Ten eerste uit milieuoverwegingen. Fossiele grondstoffen zijn spaarzaam en door afval zoveel mogelijk te hergebruiken, kunnen we deze grondstoffen besparen. Maar ook economisch is het waardevol, omdat het geld oplevert. In het hergebruik van afval spelen onze afvalbrengstations een centrale rol. Hoe meer afval hier naar toe wordt gebracht hoe meer we kunnen hergebruiken.’

Grijze gebieden

Tijdens de eerste dag is vooral de inhoudelijke kant van het grondstof denken besproken. Wat is afvalstof? Wat is grondstof?Welke afvalstromen zijn er? Hoe gaan de diverse abs ‘en hiermee om? ‘Dit leverde leuke discussies op’, vertelt de HR manager  . ‘Want er zijn best wel grijze gebieden in de afvalstromen. Bovendien worden op de diverse abs’en verschillende stromen apart gehouden, afhankelijk van de afspraken met de betreffende gemeente. Ook is besproken hoe de medewerkers burgers beter kunnen voorlichten wat er met hun afval gebeurt en hen kunnen stimuleren afval beter te scheiden.’

 

Bij de bron beginnen is het motto !