GGZ

GGZ-instellingen moeten nu en in de toekomst beschikken over voldoende, goed gekwalificeerde werknemers.

De ontwikkelingen in de ggz vragen om nieuwe competenties bij medewerkers. KOi zal altijd meegaan in ontwikkelingen en onze programma’s daarop afstemmen. Aansluiting op vraag van de ggz-branche moet behouden blijven, ook nu opleidingen steeds meer generaliserend gaan werken. KOI is trots dat zij al jaren preferred supplier mag zijn binnen Antes.

Verslavingszorg is een gespecialiseerde vorm van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg. Verslavingsproblemen bestaan uit gebruik en misbruik van – en de verslaving aan – nicotine, alcohol, drugs, slaap- en kalmeringsmiddelen en gokken. De laatste vijfentwintig jaar worden er meer mensen met drugsverslaving dan met alcoholverslaving behandeld.

Agressie aanpakken
Agressief gedrag is een gegeven in de ggz. Het kan gaan om agressie tussen patiënt en samenleving, agressie tussen patiënten onderling en agressie van patiënt naar personeel. Maar dit wil nog niet zeggen dat het geaccepteerd wordt als een onoverkomelijk feit. Aan agressie is iets te doen. Binnen elke ggz-instelling gebeurt wel iets op het gebied van agressiereductie. De werkomgeving kan zo ingericht worden dat agressief gedrag niet wordt getolereerd. En dat er therapeutisch, veilig en verantwoord wordt omgegaan met agressief gedrag. Daarvoor zijn dikwijls aanpassingen in het werkklimaat en een omslag in de cultuur op de werkvloer noodzakelijk. 

Omdat agressie gevoelens van onveiligheid oproept, is in 2008 besloten om agressie als een van de inhoudelijke speerpunten van het patiëntveiligheidsprogramma te benoemen.

Inmiddels heeft KOI zich bewezen in diverse grote GGZ instellingen:

januari 2017

" de deelnemers van o.a. de nieuwe leergang hebben allemaal bij de vraag - WAT VOND JE INTERESSANT- 100% positieve score voor KOI gegeven. Dat is uniek en bijzonder".

Medewerkers
Wanneer meer medewerkers geschoold zijn in agressiehantering, blijkt dat agressie beter beheerst wordt, dat medewerkers zelfverzekerder kunnen optreden en dat de frequentie en de ernst van incidenten afnemen. De mate waarin medewerkers in de ggz te maken hebben met agressie incidenten is afhankelijk van de patiëntendoelgroep en de functie van de medewerker. Een goed veiligheidsbeleid voorziet in het op maat toespitsen van trainingen.

Niet iedere medewerker hoeft getraind te worden in fysiek ingrijpen in extreme geweldssituaties. Een training in agressie preventie vaardigheden kan juist weer wel breed toegepast worden in de organisatie.